Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

RYBY PRAWNIE CHRONIONE W POLSCE

Głównym celem ochrony ryb jest utrzymanie lub przywrócenie w wodach typowych dla nich gatunków. Możliwosci osiągnięcia tego celu są następujące:
        1. zapewnienie różnorodności wód
        2. sanitacja i renaturyzacja
  -powstrzymanie dopływu substancji biogennych i szkodliwych,
  -okrężna kanalizacja przy jeziorach,
  -odmulanie,odchwaszczanie, zastopowanie dopływu substancji biogennych, odprowadzanie wód głębinowych, napowietrzanie i zwiększanie zawartości tlenu
  -renaturyzacja strumieni źródłowych,
  -usunięcie przeszkód i progów, przebudowa uregulowanych łożysk rzek,
  -przywrócenie połączenia starorzeczy z rzeką
  -odtworzenie zróżnicowanej strefy przybrzeżnej (min. 5m)
      3. ograniczenie punktowych i powierzchniowych zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu,rolnictwa i atmosfery,
     4. zmniejszenie negatywnego oddziaływania ośrodków wypoczynkowych (zniszczenia w strefie litoralu jezior).

Pełna lista gatunków ryb zagrożonych jest zamieszczona w czerwonej liście ryb Polski zestawioną w 1999r.
Wszelkie prace i zmiany prowadzone nad rzekami i w ich obrębie,regulacja itd. powinny być konsultowane ze specjalistami których opinia powinna być wiążąca dla realizacji projektów.
Do ochrony ryb przyczyniają się przepisy wprowadzające limity połowów, okresy ochronne,wymiary ochronne, których przestrzeganie obowiązuje każdego rybaka i wędkarza. Chronione są zimowiska, ostoje i tarliska ryb.
No i należy zaprzestać zarybiania obcymi gatunkami, gdyż polityka ta naraża rodzime gatunki na niebezpieczeństwo.

 

 

ryby prawnie chronione