Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Tytuł - "WĘDKARZ ROKU 2021"

 

Nadanie tytułu "WĘDKARZ ROKU 2021"

wędkarz

 


Koło PZW nr.4 Dęblin-Miasto zaprasza do wspólnej rywalizacji o tytuł WĘDKARZA ROKU.
Do rywalizacji mogą przystąpić wszyscy członkowie Koła PZW nr.4 Dęblin-Miasto.
Każdy uczestnik będzie zbierał punkty w okresie od stycznia do końca października danego roku.
Na zakończenie sezonu wędkarskiego, kapitan sportowy koła na podstawie analizy dokumentów z zawodów oraz informacji Zarządu Okręgu, sporządzi protokół do oceny kandydata do tytułu "WĘDKARZ ROKU" w czterech kategoriach.Zwycięscy otrzymają  tytuł WĘDKARZ ROKU, STATUŁETKĘ, DYPLOM,
oraz nagrodę rzeczową. Łączna  wartość .........

Atrakcyjna nagoda - wyjazd do Szwecji.
Nagrodę otrzyma osoba wpisana na listę osób rywalizujących o nagrodę główną - wyjazd.
Listę rywalizujących zamykamy 31 MAJA !
PO TEJ DACIE NIE MA MOŻLIWOŚCI DOPISANIA
SIĘ DO LISTY !


Sponsorem nagrody głównej jest p.Adam PARDA właściciel grupy EMERGO

EMERGO

                                                 REGULAMIN

 

                       Nadania tytułu " WĘDKARZ ROKU"
                          w Kole PZW nr. 4 Dęblin-Miasto


      Aby uzyskać tytuł "WĘDKARZ ROKU" należy być członkiem Koła PZW nr. 4
Dęblin-Miasto oraz zdobyć jak największą ilość punktów w okresie od STYCZNIA do końca  PAŹDZIERNIKA danego roku. Punkty przyznawane są według poniższych zasad:
* osoby rywalizujące o wyjazd zbierają punkty tak samo jak wszyscy;
* nagrodę główną (wyjazd do Szwecji) otrzyma tylko osoba która uzyska tytuł wędkarza roku z największą liczbą punktów i będzie wpisan na listę osób rywalizujących o nagrodę;
* w rywalizacji mogą brać tylko osoby pełnoletnie;
* nagroda nie podlega spieniężeniu ani przekazaniu osobie trzeciej;
* Zwycięsca zobowiązany jest tylko do pokrycia kosztów wyżywienia oraz paliwa (koszt przeliczony na osobę).  1.  Postawa etyczna wędkarza;   0-10 pkt.

 2. Udział w zawodach wędkarskich o MISTRZOSTWO KOŁA   5 pkt.

 3. Zdobycie tytułu MISTRZA KOŁA   12 pkt.

 4. Zdobycie tytułu I WICEMISTRZA KOŁA   10 pkt.

 5. Zdobycie tytułu II WICEMISTRZA KOŁA   8 pkt.

 6. Udział w towarzyskich wędkarskich zawodach Koła   4 pkt.

 7. Zajęcie I miejsca w towarzyskich zawodach Koła   10 pkt.

 8. Zajęcie II miejsca w towarzyskich zawodach Koła   6 pkt.

 9. Zajęcie III miejsca w towarzyskich zawodach Koła   4 pkt.

 10. Udział w zawodach wędkarskich o puchar ..........   4 pkt.  (brane pod uwagę wszystkie zawody z nazwą o puchar)

 11. Zdobycie pucharu ..........   8 pkt.  (Wszystkie zawody z nazwą o puchar)

 12. Udział w mistrzostwach OKRĘGU   10 pkt.

 13. Zdobycie tytułu MISTRZA OKRĘGU   15 pkt.

 14. Zdobycie tytułu I WICEMISTRZA OKRĘGU   10 pkt.

 15. Zdobycie tytułu II WICEMISTRZA OKRĘGU   8 pkt.

 16. Udział w towarzyskich zawodach na szczeblu OKRĘGU   5pkt.

 17. Zajęcie I miejsca w towarzyskich zawodach na szczeblu OKRĘGU   12 pkt.

 18. Zajęcie II miejsca w towarzyskich zawodach na szczeblu OKRĘGU   8 pkt.

 19. Zajęcie III miejsca w towarzyskich zawodach na szczeblu OKRĘGU   6 pkt.

 20. Udział w zawodach towarzyskich organizowanych przez inne Koła PZW   5 pkt.

 21. Zajęcie I miejsca w towarzyskich zawodach organizowanych przez inne Koła   8 pkt.

 22. Zajęcie II miejsca w towarzyskich zawodach organizowanych przez inne Koła   6 pkt.

 23. Zajęcie III miejsca w towarzyskich zawodach organizowanych przez inne Koła   4 pkt.

 24. Udział w konkursach i teleturniejach organizowanych przez władze Koła , Okręgu   5 pkt.

 25. Zajęcie I miejsca w konkursie - teleturnieju   12 pkt.

 26. Zajęcie II miejsca w konkursie - teleturnieju   10 pkt.

 27. Zajęcie III miejsca w konkursie - teleturnieju   8 pkt.

 28. Udział w mistrzostwach POLSKI   15 pkt.

 29. Zdobycie tytułu MISTRZA POLSKI   25 pkt.

 30. Zdobycie tytułu I WICEMISTRZA POLSKI   20 pkt.

 31. Zdobycie tytułu II WICEMISTRZA POLSKI   15 pkt.

 32. UDZIAŁ W PRACACH SPOŁECZNYCH NA RZECZ KOŁA PZW nr.4 Dęblin-Miasto   5 - 10 pkt.


  Na zakończenie sezonu wędkarskiego w miesiącu październiku, kapitan sportowy Koła na podstawie analizy dokumentów z zawodów wędkarskich oraz informacji Zarządu Okręgu , informacji z innych Kół PZW w których brali udział w zawodach nasi członkowie, sporządzi protokół z oceny kandydata do tytułu " WĘDKARZ ROKU" w czterech kategoriach:
  - SENIORÓW;
  - JUNIORÓW;
  - KADETÓW;
  - KOBIET;

  Punkt 1 i 32 należą do oceny przez Zarząd Koła.
  Sporządzony protokół, kapitan sportowy przedstawi Zarządowi Koła do końca LISTOPADA  danego roku kalendarzowego.
  Zdobywca tytułu " WĘDKARZ ROKU " zostanie uhonorowany przez Zarząd Koła " STATUŁETKĄ" , " DYPLOMEM " oraz nagrodą rzeczową. Zdobywca największej liczby punktów otrzyma nagrodą rzeczową (przewidzianą dla zwycięscy), oraz nagrodę główną (wyjazd na wędkowanie do Szwecji) osobie biorącej udział w rywalizacji. Wartości NAGRODY 2500 zł.


  Wyróżnienia wręczane będą podczas obrad WALNEGO ZGROMADZENIA  członków Koła PZW nr4 Dęblin-Miasto                                                            
  Zarząd Koła PZW nr. 4 Dęblin-Miasto