Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Wędkarstwo morskie - nowe przepisy

Aktualności | 2016-03-15 | Publikujący: Koło PZW Dęblin

dorsz

 1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie   połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty:
 • 30 zł  w przypadku tygodniowego okresu połowów;
 • 70 zł  w przypadku miesięcznego okresu połowów;
 • 140 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane konto.

Wysokość opłat pomniejsza się o :

 • 50% – w przypadku emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat,
 • 75% – w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1863).  

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ww. opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni:
Nr konta:

NBP O/O Gdańsk

 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

W tylule przelewu: za rybołówstwo rekreacyjne na okres ........ (tydzień/miesiąc/12 miesięcy), (Imię i Nazwisko).


 

 1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez organizatora zawodów sportowych (prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku) albo armatora statku (prowadzenie połowów z jego statku) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  może być prowadzone na podstawie pozwolenia.

Pozwolenia  wydaje Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

Pozwolenie  wydaje się na okres  1 miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

Opłaty:

 • 500 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora  zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
 • 500 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów na prowadzenie połowów  ze statku na okres do 1 miesiąca;
 • 300 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku  na prowadzenie połowów z jego statku na okres jednego miesiąca;
 • 3000 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku  na okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Ww. opłaty wnosi się  w kasie Urzędu Miasta Gdyni  lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenia  wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Druki wniosków oraz druki raportów z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówką lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.

Więcej informacji: 058 669 83 06
W załączniku:

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.(Dz.U.2015, poz.1015)

Poleć znajomemu