Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY nr 51/2017 Dlej obowiązuje !!!

pzw

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z realizacją robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa-Dęblin na rzece Wieprz, na istniejącym moście kolejowym między m. Dęblin a m. Borowa przeprowadzone zostaną roboty budowlane związane z budową mostu w ciągu realizowanej linii kolejowej nr 7. Rozpoczęcie robót planuje się na dzień 1 października 2017 r., zakończenie na 30 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu przez rejon prowadzenia robót, ponieważ zachodzi ryzyko,  że niewielkie elementy deskowania, narzędzia bądź elementy konstrukcji mogą zagrozić jednostkom przepływającym pod budowanym mostem.

Dodatkowo, ze względu na planowany do przeprowadzenia zakres robót, w okresie  od dnia 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. żegluga pod budowanym mostem będzie się odbywać zgodnie z następującym harmonogramem:

  • W sezonie żeglugowym (od 1 maja do 30 września) – prosimy o przepływanie w wyznaczonych godzinach: 11:00-11:10, 13:00-13:10, 15:00-15:10, 17:00-17:10, i 19:00-19:10,
  • Poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) – osoby chcące przepłynąć pod budowanym mostem proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu z Wykonawcą robót.

Uzgodnienia dotyczące zasad przepływania jednostek pływających poza sezonem lub w sezonie poza wyznaczonymi godzinami, jak również dodatkowe informacje można uzyskać od Wykonawcy robót, pod numerem telefonu 571 308 831.

Poleć znajomemu