Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Uwaga wędkarze. Komunikat: OD PONIEDZIAŁKU (20.04) MOŻNA WĘDKOWAĆ !!!

Aktualności | 2020-04-17 | Publikujący: Koło PZW Dęblin

W zwiazku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporzadzeniem Rady Ministrów zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ustanowienia okreslonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwiazku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informację przekazaną z Sekretariatu Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb.

 

Oto treść komunikatu:

 

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r. 

 

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych). 

 

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

 

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów:
 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000067401.pdf

 

 

      !!!! UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!!

 

Kartę wędkarską można opłacić przez internet lub w siedzibie Koła ul. Staszica 3A w Dęblinie
(szczegółowy dojazd w zakładce lokalizacja)

Wychodząc na przeciw wszystkim obustrzeniom związanymi z COVIT-19
nasze koło jest otwarte dla wędkarzy od PONIEDZIAŁKU do SOBOTY w godz. 10.00-19.00 po telefonicznym uzgodnieniu godziny z skarbnikiem !!

tel. 784 017 318 lub 789 159 166


PONIEDZIAŁEK : 10.00 - 19.00
WTOREK
: 10.00 - 19.00
ŚRODA
: 10.00 - 19.00
CZWARTEK
: 10.00 - 19.00
PIĄTEK
: 10.00 - 19.00
SOBOTA
: 10 - 19.00

Poleć znajomemu